Program pozamerytoryczny

Wydarzenia towarzyszące:

  • czwartek, godz. 20:30 — uroczysta kolacja oraz wydarzenie towarzyszące II Forum Zakażeń z muzyką taneczną (DJ) .* **
  • piątek, godz. 20:30 — kolacja oraz wydarzenie towarzyszące II Forum Zakażeń z muzyką taneczną (DJ).* **

*Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Finansowanie pochodzi ze środków własnych Organizatora.

**Wydarzenia towarzyszące oraz opłaty za osoby towarzyszące nie są objęte programem wydarzenia i nie podlegają finansowaniu ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Europe. Finansowanie pochodzi ze środków własnych Organizatora.

Copyright © 2019 Evereth. All Rights Reserved.